Доповнення до порядку денного Загальних зборів акціонерів 25.02.2013