Інформація про проведення Загальних зборів акціонерів 25.02.2013