Інформація про проведення 27.06.2012р. Загальних зборів акціонерів

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: 24.05.2012р. №97 "Відомості ДКЦПФР"

Інформация розміщена на сайті 25.05.2012р.