Інформація про проведення 17.04.2012р. Загальних зборів акціонерів