Річна інформація емітента цінних паперів за 2011р.