Інформація про проведення 11.01.2012р. позачергових Загальних зборів акціонерів