Інформація про проведення 18.10.2011р. позачергових Загальних зборів акціонерів