Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 27.04.2011р.