Положення про порядок викупу акцій та вчинення дії його акціонерами у випадку придбання ними контрольного пакету