Повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства 27.04.2021р.