Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік (розміщено 26.04.2019р.)