Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік (розміщено 30.04.2018р.)