Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 25.04.2018р.