Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 25.07.2017р.