Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік (розміщено 28.04.2017р.)