Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік (розміщено 28.04.2016р.)