Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік (розміщено 30.04.2015р.)