Інформація про проведення Загальних зборів акціонерів 28.10.13 р. (Додаткові питання)