Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік (розміщено 29.04.2013р.)