Повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства 25.04.2013р.